برنده 1 جایزه ،
مشهور در فیلم های :

(2012)
Lady Peacock Gloria
(2014)
(2014)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
2012 Coffee and a Bite Coffee and a Bite ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (12)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (12)

" معرفی Elissa Goldstein " بدون دیدگاه.