فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (1)
1970 Neneng Neneng ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Napoleon Labrador " بدون دیدگاه.