مشهور در فیلم های :

()
()
(2013)
()
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (2)
2018 Rich Africans Rich Africans ( سریال )
 

2018 People Be Live! People Be Live! ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Andrew De Jesus Maldonado " بدون دیدگاه.