مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (7)
2006 Crime Planner Crime Planner ( ویدئو )
 

2006 Crime Planner 2 Crime Planner 2 ( ویدئو )
 

2004 Nights of Riot Nights of Riot ( ویدئو )
 

2004 Paradise Paradise ( ویدئو )
 

2004 Paradise 2 Paradise 2 ( ویدئو )
 

2004 Standing Alone Standing Alone ( ویدئو )
 

2004 Standing Alone 2 Standing Alone 2 ( ویدئو )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (129)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (25)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (43)

" معرفی Tchidi Chikere " بدون دیدگاه.