David LoGalboمشهور در فیلم های :

()
()
(2006)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
2006 The Watering Hole The Watering Hole ( فیلم کوتاه )
در نقش Motorist

2005 The Legacy of Walter Frumm The Legacy of Walter Frumm ( فیلم )
در نقش Doug

2005 Price Price ( فیلم کوتاه )
در نقش Gary

" معرفی David LoGalbo " بدون دیدگاه.