فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
2005 Music on Demand Music on Demand ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Emma Ferreira " بدون دیدگاه.