مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (3)
2013 Panorama Panorama ( سریال )
 

Dispatches Dispatches ( سریال )
 

2009 Frontline/World Frontline/World ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (2)

" معرفی Julia Barron " بدون دیدگاه.