مشهور در فیلم های :

The Walking Dead Lilly Caul
(2012)
Psychonauts Lili Zanotto / Squeaky Flower / Squeaky Thistle
(2005)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (28)
2018 The Walking Dead: The Final Season The Walking Dead: The Final Season (Video Game)
در نقش Lilly

2017 Psychonauts in the Rhombus of Ruin Psychonauts in the Rhombus of Ruin (Video Game)
در نقش Lili Zanotto

2016 Firewatch Firewatch (Video Game)
در نقش Lily - Teen 2

2015 Action Henk Action Henk (Video Game)
در نقش Various

2015 Fat Princess Adventures Fat Princess Adventures (Video Game)
در نقش Emo

2015 Long Live the Royals Long Live the Royals ( فیلم )
در نقش Alex

2014 Dawngate Dawngate (Video Game)
در نقش Dibs / Moya

2014 Broken Age Broken Age (Video Game)
در نقش Dead Eye Courtney

2012 The Walking Dead The Walking Dead (Video Game)
در نقش Lilly Caul

2010 Sam & Max: The Devil Sam & Max: The Devil's Playhouse (Video Game)
در نقش Sammun-Mak

2009 Tales of Monkey Island: Chapter 5 - Rise of the Pirate God Tales of Monkey Island: Chapter 5 - Rise of the Pirate God (Video Game)
در نقش Morgan LeFlay

2009 MySims: Agents MySims: Agents (Video Game)
در نقش Sim

2009 Tales of Monkey Island: Chapter 3 - Lair of the Leviathan Tales of Monkey Island: Chapter 3 - Lair of the Leviathan (Video Game)
در نقش Morgan LeFlay

2009 Tales of Monkey Island: Chapter 2 - The Siege of Spinner Cay Tales of Monkey Island: Chapter 2 - The Siege of Spinner Cay (Video Game)
در نقش Morgan LeFlay

2009 Tales of Monkey Island: Chapter 1 - Launch of the Screaming Narwhal Tales of Monkey Island: Chapter 1 - Launch of the Screaming Narwhal (Video Game)
در نقش Threatening Voice

2009 The Sims 3 The Sims 3 (Video Game)
در نقش Sim

2008 MySims Kingdom MySims Kingdom (Video Game)
در نقش Sim

2007 MySims MySims (Video Game)
در نقش Sim

2007 ObsCure II ObsCure II (Video Game)
در نقش Jun Wang / Various

2007 Brooktown High Brooktown High (Video Game)
 

2006 The Sims 2: Pets The Sims 2: Pets (Video Game)
در نقش Sim

2006 The Sims 2: Open for Business The Sims 2: Open for Business (Video Game)
در نقش Sim

2005 Psychonauts Psychonauts (Video Game)
در نقش Lili Zanotto / Squeaky Flower / Squeaky Thistle

2004 The Sims 2 The Sims 2 (Video Game)
در نقش Child Sim

2003 The Sims: Bustin The Sims: Bustin' Out (Video Game)
در نقش Child Voice Talent

2003 The Sims Makin The Sims Makin' Magic (Video Game)
در نقش Sim

2001 The Clue Finders: The Incredible Toy Store Adventure! The Clue Finders: The Incredible Toy Store Adventure! (Video Game)
در نقش Joni Savage

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (28)

" معرفی Nikki Rapp " بدون دیدگاه.