برنده 1 جایزه ،
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (93)
2002 Please... Play Hard with Me! Please... Play Hard with Me! ( ویدئو )
 

2002 No Man No Man's Land: Asian Edition 3 ( ویدئو )
 

2001 Asian Fever 4 Asian Fever 4 ( ویدئو )
 

1999 Nasty Backdoor Nurses Nasty Backdoor Nurses ( ویدئو )
 

1998 Private Cumshot De Luxe 1 Private Cumshot De Luxe 1 ( ویدئو )
 

1997 Ass Openers 10 Ass Openers 10 ( ویدئو )
 

1997 Convention Cuties Convention Cuties ( ویدئو )
 

1997 Temptress Temptress ( ویدئو )
 

1996 Triple X 2 Triple X 2 ( ویدئو )
 

1995 A Clockwork Orgy A Clockwork Orgy ( ویدئو )
 

1995 Dr. Rear Dr. Rear ( ویدئو )
 

1995 Go Ahead... Eat Me! Go Ahead... Eat Me! ( ویدئو )
 

1995 Hot Tight Asses 12 Hot Tight Asses 12 ( ویدئو )
 

1995 Peter Pops! Peter Pops! ( ویدئو )
 

1995 Private Film 18: Kissing Fields Private Film 18: Kissing Fields ( ویدئو )
 

1995 The Burma Road Volume #1 The Burma Road Volume #1 ( ویدئو )
 

1994 Anal Alien Anal Alien ( ویدئو )
 

1994 Anal Asian 2: The Won-ton Woman Anal Asian 2: The Won-ton Woman ( ویدئو )
 

1994 Anal Ecstacy Girls II Anal Ecstacy Girls II ( ویدئو )
 

1994 Anal Hunger Anal Hunger ( ویدئو )
 

1994 Anal Savage 2 Anal Savage 2 ( ویدئو )
 

1994 Anal Secrets Anal Secrets ( ویدئو )
 

1994 Anal Secrets II Anal Secrets II ( ویدئو )
 

1994 Backdoor to Taiwan Backdoor to Taiwan ( ویدئو )
 

1994 Booty Booty 'Ho' ( ویدئو )
 

1994 Brassiere to Eternity Brassiere to Eternity ( ویدئو )
در نقش The Scientist #1

1994 Butt Whore Butt Whore ( ویدئو )
 

1994 Cherry Poppers 3 Cherry Poppers 3 ( ویدئو )
 

1994 Chow Down Chow Down ( ویدئو )
در نقش May

1994 Crew Sluts Crew Sluts ( ویدئو )
 

1994 Foolproof Foolproof ( ویدئو )
 

1994 Fortune Nookie Fortune Nookie ( ویدئو )
 

1994 Freak dat Booty Freak dat Booty ( ویدئو )
در نقش Betty

1994 From China with Love From China with Love ( ویدئو )
 

1994 Geranalmo Geranalmo ( ویدئو )
 

1994 Hot Tight Asses 7 Hot Tight Asses 7 ( ویدئو )
 

1994 House of the Rising Sun House of the Rising Sun ( ویدئو )
 

1994 In the Bush In the Bush ( ویدئو )
در نقش Hooker

1994 Let Let's Play Doctor ( ویدئو )
 

1994 Older Men with Younger Women 2 Older Men with Younger Women 2 ( ویدئو )
 

1994 Private Film 11: Virgin Treasures 1 Private Film 11: Virgin Treasures 1 ( ویدئو )
 

1994 Private Film 12: Costa Rica Getaway Private Film 12: Costa Rica Getaway ( ویدئو )
 

1994 Private Film 13: Virgin Treasures 2 Private Film 13: Virgin Treasures 2 ( ویدئو )
در نقش Carla

1994 Private Film 14: Costa Rica Studies Private Film 14: Costa Rica Studies ( ویدئو )
 

1994 Private Film 16: Cannes Fantasies Private Film 16: Cannes Fantasies ( ویدئو )
 

1994 Private Video Magazine 10 Private Video Magazine 10 ( ویدئو )
 

1994 Private Video Magazine 11 Private Video Magazine 11 ( ویدئو )
 

1994 Private Video Magazine 12 Private Video Magazine 12 ( ویدئو )
 

1994 Private Video Magazine 15 Private Video Magazine 15 ( ویدئو )
 

1994 Private Video Magazine 17 Private Video Magazine 17 ( ویدئو )
 

1994 Private Video Magazine 9 Private Video Magazine 9 ( ویدئو )
 

1994 Pussyman 7: On the Dark Side Pussyman 7: On the Dark Side ( ویدئو )
 

1994 Racially Motivated Racially Motivated ( ویدئو )
 

1994 Rainwoman 8 Rainwoman 8 ( ویدئو )
در نقش Sarah James

1994 Reel Sex World 2 Reel Sex World 2 ( ویدئو )
 

1994 Smooth as Silk Smooth as Silk ( ویدئو )
 

1994 Sniff Doggy Style Sniff Doggy Style ( ویدئو )
در نقش Record Company Executive

1994 Sodomania: The Baddest of the Best Sodomania: The Baddest of the Best ( ویدئو )
 

1994 The Real Story of Tonya & Nancy The Real Story of Tonya & Nancy ( ویدئو )
 

1993 A Is for Anal A Is for Anal ( ویدئو )
 

1993 Anal Delinquent Anal Delinquent ( ویدئو )
 

1993 Anal Vision 15 Anal Vision 15 ( ویدئو )
 

1993 Anal Vision 18 Anal Vision 18 ( ویدئو )
 

1993 Asian Appetite Asian Appetite ( ویدئو )
در نقش Winona White

1993 Asian Heat Volume 2: Satin Angels Asian Heat Volume 2: Satin Angels ( ویدئو )
 

1993 Asian Invasion Asian Invasion ( ویدئو )
 

1993 Ass Freaks Ass Freaks ( ویدئو )
 

1993 Breastman Does the Twin Towers Breastman Does the Twin Towers ( ویدئو )
 

1993 Coming Out Coming Out ( ویدئو )
 

1993 Deep Cheeks IV Deep Cheeks IV ( ویدئو )
 

1993 Deep Inside the Orient Deep Inside the Orient ( ویدئو )
 

1993 Egg Foo Kitty Yung Egg Foo Kitty Yung ( ویدئو )
 

1993 Gangbang Girl 12 Gangbang Girl 12 ( ویدئو )
 

1993 Indecent Proposition Indecent Proposition ( ویدئو )
 

1993 Once Upon an Anal Once Upon an Anal ( ویدئو )
 

1993 Other People Other People's Pussy ( ویدئو )
 

1993 Rainwoman Seven Rainwoman Seven ( ویدئو )
در نقش Sarah James

1993 Rising Buns Rising Buns ( ویدئو )
 

1993 Slave to Love Slave to Love ( ویدئو )
 

1993 Sleeping with Seattle Sleeping with Seattle ( ویدئو )
 

1993 Sodomania 5: Euro/American Style Sodomania 5: Euro/American Style ( ویدئو )
 

1993 Split Decision Split Decision ( ویدئو )
 

1993 Sticky Lips Sticky Lips ( ویدئو )
در نقش Lynn Kirby

1993 Super Hornio Brothers Super Hornio Brothers ( ویدئو )
در نقش Ileeza - Mistress of Evil

1993 Super Hornio Brothers 2 Super Hornio Brothers 2 ( ویدئو )
 

1993 The Last Action Whore The Last Action Whore ( ویدئو )
 

1993 What What's Butt Got to Do with It ( ویدئو )
 

1993 Up and Cummers 1 Up and Cummers 1 ( ویدئو )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (20)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (93)

" معرفی Kitty Yung " بدون دیدگاه.