مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (6)
1969 ITV Sunday Night Theatre ITV Sunday Night Theatre ( سریال )
 

1968 The Jazz Age The Jazz Age ( سریال )
 

1968 Sherlock Holmes Sherlock Holmes ( سریال )
 

1968 Detective Detective ( سریال )
 

1967 Mickey Dunne Mickey Dunne ( سریال )
 

1967 Thirty-Minute Theatre Thirty-Minute Theatre ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (31)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی David Saire " بدون دیدگاه.