مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (2)
1992 Seiden RG Veda Seiden RG Veda ( ویدئو )
 

1990 A.D. Police Files A.D. Police Files ( مینی سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Takamasa Ikegami " بدون دیدگاه.