مستند

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

Share
HDTV:
517 MB |deadliest.catch.s13e23.web.x264-tbs.mkv
HDTV.720P :
953 MB |deadliest.catch.s13e23.720p.web.x264-tbs.mkv

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

Share
HDTV:
511 MB |deadliest.catch.s13e22.web.x264-tbs.mkv
HDTV.720P :
940 MB |deadliest.catch.s13e22.720p.web.x264-tbs.mkv

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

Share
HDTV:
500 MB |deadliest.catch.s13e21.readnfo.web.x264-tbs.mkv
HDTV.720P :
923 MB |deadliest.catch.s13e21.readnfo.720p.web.x264-tbs.mkv